Våre produkter

Hos Sigdal Mølle dyrker og maler vi de gamle kornsortene, slik de omhyggelig ble utviklet gjennom tusenvis av år, av bøndene som kom før oss. Før industrien krevde at bakverk skulle heve raskest mulig. Den gangen mye næring og mye smak var viktigst. Vi fører stolt arven videre, og dyrker på lag med jorda – naturlig, ekte og økologisk. Her finner du våre korn- og melprodukter.