– Noen må gå foran om man ønsker utvikling

Tor Helge Brandsæter er 4. generasjons bonde på Fossnes Gård, og dyrker urkorn etter regenerative prinsipper. Med 500 mål med dyrket mark leverer han svedjerug, emmer og spelt til Sigdal Mølle.